Deze webshop ondergaat thans een gedaanteverwisseling  en komt onder een andere naam terug op 1 febr. 2018.
SECURITY-SHOP.ONLINE  wordt BEVEILIGINGSWINKEL-NEDERLAND.NL